Ważna informacja

  • - W sprawie załatwienia dokumentu, zezwalającego na bezwizowy wjazd do Grodna oraz Parku «Kanał Augustowski» wymagane jest złożenie wniosku nie później niż 2 dni przed zaplanowaną podróżą.
  • -Każde zezwolenie upoważnia do jednokrotnego wjazdu na terytorium Republiki Białoruś z maksymalnym pobytem do 5 dni.
  • - Obcokrajowcy mają prawo do pozostawania w kraju bez konieczności uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy na okres do 90 dni w ciągu roku, bez względu na to, jakiego wjazdu dokonano: bezwizowego lub na podstawie wizy.
  • - Dokument daje prawo do bezwizowego wjazdu na Białoruś w celu turystycznym. Zaleca się, wybrać jedną z usług.
  • - Dokument wystawiony przez biuro podróży oraz kartę migracyjną należy zachować przez cały okres podróży.
  • - W przypadku utraty zezwolenia na bezwizowy wjazd, należy zgłosić się do biura podróży, które wydało ten dokument.
  • - W przypadku utraty karty migracyjnej będzie nałożony mandat.
  • - Za naruszenie cudzoziemcem wyznaczonych granic Parku Turystyczno-Rekreacyjnego «Kanał Augustowski» lub zgłoszonego terminu pobytu będzie nałożona kara administracyjna.
  • - Ostateczną decyzję o wjedzie do kraju podejmują funkcjonariusze Służby Granicznej podczas przekraczania granicy państwowej.