Ważne informacje

Wypełnienie deklaracji celnej

Przy wjeździe na Białoruś trzeba wypełnić i złożyć deklarację celną, jeśli importuje:

 • - środek transportu;
 • - towary o wartości ponad 1500 euro lub o wadze ponad 50 kg;
 • - gotówka i (lub) czeki na łączną kwotę ponad równowartości 10 000 dolarów USA;
 • - alkohol (ponad 3 litrów) lub wyrobów tytoniowych (ponad 200 sztuk);
 • - pieniężne narzędzia: weksle, czeki (czeków bankowych), papierów wartościowych w formie papierowej;
 • - broń i amunicja, gazowe, zasobniki;
 • - leki narkotyczne, silnie działające substancje i ich prekursorów;
 • - wartości kulturowe, druki, książki, czasopisma, zdjęcia;
 • - zwierząt;
 • - towary przywożone częściej niż raz na 3 dni kalendarzowych;

Wymagania kierowcom udającym się w Białoruś

Kierowca pojazdu musi mieć oryginał polisy ubezpieczeniowej, obowiązujące na terenie Białorusi i potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w państwie członkowskim systemu "Zielonej karty". Za udział w ruchu drogowym w Republice Białoruś pojazdu zarejestrowanego za granicą, bez umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów, który ma władzę na terytorium Republiki Białoruś, przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna.

Czynności zakazane w punktach kontrolnych

 • - rejestrowanie zdjęć i filmów;
 • - prowadzić rozmowy w mobilnych środków łączności;
 • - zostawiać pieniądze w dokumentach, w stosunku do kontroli;
 • - działania, mające na celu nakłanianie pracowników państwowych organów kontrolnych do naruszenia ustalonego porządku realizacji granicznej i innych rodzajów kontroli, w tym oferowanie i (lub) przekazać im jakieś materialne wartości, oferować i (lub) udzielania korzyści majątkowych charakteru.

Czynności zabronione na terenie między granicą państwową i pkt granicznych

 • - parking pojazdów;
 • - wsiadanie i wysiadanie pasażerów;
 • - wykonywanie prac przeładunkowych;
 • - przebywanie osób fizycznych, nie związane z przekraczaniem granicy państwowej.

System poboru opłat za przejazd BelToll

Przejazd po płatnych drogach należących do systemu BelToll muszą płacić kierowcy poruszający się następujące rodzaje pojazdów:

 • - Mechaniczne pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;
 • - Mechaniczne środki transportu, o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, zarejestrowane poza granicami Unii celnej.

Kierowcy pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t zarejestrowanych w krajach Unii celnej, są zwolnione z opłat za przejazd.

TaxFree

Na Białorusi działa system TaxFree, przewidująca zwrot VAT na niektóre towary zakupione w sieci handlowej. Więcej informacji znajdziesz w sekcji «TaxFree».