Co potrzebuje do Grodna

W przypadku zwolnienia z obowiązku wizowego przy wjeździe na Białoruś cudzoziemiec w punkcie kontrolnym jest zobowiązany do okazania

  • - Dokument podróży obowiązkowy do przekraczania granicy państwa;
  • - Dokument uprawniający do wjazdu na teren Grodna;
  • - Zdrowotne ubezpieczenie ważne na terenie Białoruśi;
  • - Na każdy dzień pobytu 90 złotych, w dowolnej walucie;