Zydowskie dziedzictwo

Wilno - Grodno

Warszawa - Oświęcim - Grodno

Żydzi – najbardziej starożytnych nie rdzenni mieszkańcy Białorusi.
Według niektórych danych, po raz pierwszy na ziemiach białoruskich pojawiły się one pod koniec 14 wieku.
Przez długi czas w Grodnie był jednym z ośrodków życia duchowego polskiego żydostwa.
Postanowiliśmy połączyć w swoich meczach trzy kraje, trzy historie jednego narodu.